Konfesyon Lyrics

Lyrics > Tibob de Nazareth > Ou Anndan m > Konfesyon
Screensavers | Cheat Codes

Konfesyon Lyrics - Ou Anndan m

Send Lyrics To:

Konfesyon

Lyrics: Tibob
Music: Tibob

Hmm fò w remake gen kèk jou
n anba doulè lanmou
sa ki rive nou
se kesyon w poze m chak jou
mwen pa t janm gen kouray
pou m ba ou detay
jodi la mwen vle kase
chenn ki fè m mare

Refren 1
Mwen fè ou mal
bay lanmou kou fatal
Mwen fè ou mal
Twonpe w anba chal
m pa twouve sa nòmal

Refren 1

Ou fè m konfyans m ba w soufrans
ou renmen m san defans
ou bay san jèfò
pannan m ap fè w ditò
mwen santi m pa kapab
mwen jije m koupab
men m ajenouye pou m konfese

Refren 1

Rèv nou pèdi vwal
gade w penn kapital

Refren1

Refren 2
Mwen vin devan w cheri
pa pou m jwenn padon
mwen fè m piti
pou m di w mwen pa bon

Lè w tande mwen pran lari
m pòtre yon sanzabri
patou m antre sòti
ap machande plezi
ou-menm ou chita la
rete pèdi nan fènwa
panse m pa vakabon
poutan m pa bon

Refren 2

Cheri lè m di m renmen w
m santi m trayi kè w
lè mwen kenbe men w
mwen pa onèt avè w
tout sa w ban m fè m kontan
mwen fè w plere souvan
menm si m vle chanje
se verite m pa merite w

M pa merite w cheri m pa merite w
se vre m renmen w anpil
men vye defo m fè lanmou n pèdi fil
M pa merite w doudou m pa merite w
kou papiyon k sou flè
mwen gaye nan lèzè
M pa merite w cheri m pa merite w
si m lakòz ou pati
m ap krezi san mezi
M pa merite w doudou m pa merite w

Produced by: Tibob
Keyboards: Tibob & T-Jean
Bass: Youyou
Guitars: Chichi & Youyou
All Backgrounds: Tibob
Drums: T-Jean
Percussions: Loubert Vernot

**** **** **** ****
I知 no good

You must have noticed in recent days
the suffering of our love
what happened?
it痴 a question you constantly asked me
I never had the courage
to sketch you the details
today I wanna break
the chains that held me up

Chorus 1
I hurt you (I hurt you)
hit our love fatally (fatally)
I hurt you
cheating on you secretly
that is not fair
I hurt you
I hurt you so
everyday is a new blow
cause total sorrow
I hurt you

You confide in me
while I make you cry
you love me with no defense
you give with no effort
while I keep on doing wrong
I feel I can稚 go on
my conscience has judged me guilty
I知 kneeling down to confess

Chorus 1
I hurt you (I hurt you)
hit our love fatally (fatally)
I hurt you
our dream lost its path
what a capital punishment!
I hurt you
cause total sorrow (total)
I hurt you

WhohoWhoh WhohoWhoh

Ah Ah!

Chorus 2
I come before you, honey
not begging for forgiveness
I come instead like a child
to tell you I知 no good

When I hit the streets
I act as if I had no soul
I come and go everywhere
in search for mundane pleasure
you stayed home in the dark
thinking I知 good to you
while I知 but a dog

Chorus 2

When I say I love you
I feel like I知 betraying you
when I hold your hands
I知 unfaithful to you
you only make me happy
while I make you cry
I really wanna change
but I still feel not worthy

I知 not worthy, babie
I知 not worthy
It痴 true I love you
but my bad habits are killing that love
I知 not worthy, darling
I知 not worthy
just like butterflies
I知 lost in all skies
I知 not worthy, babie
I知 not worthy
should I let you leave
I値l be crazily crazy
I知 not worthy, darling
I知 not worthy

I know I知 no good
but stay with me, please


Konfesyon by Tibob de Nazareth

Song Lyrics Search:
Lyrics Title Artist Album

Sponsored Links

Sponsored Links

More Tibob de Nazareth & New Lyrics

Sponsored Links

All lyrics are property and copyright of their owners. Lyrics for educational use only.
Konfesyon Lyrics by Tibob de Nazareth